2021-06-14 19:31:09
18.5°C
18.2°C
Kaminas:
31.3°C
25.9°C
16.6°C
25.9°C
26.3°C
29.0°C
59.0°C
24.5°C
19.1°C
23.5°C
Svetainė:
Kabinetas paupy:
21.8°C
19.0°C
20.0°C
15.0°C
Vonių grindys
Radiatoriai+ūkinis
I a. ir II a. grindys
23.6°C
23.1°C
Miegamasis:
22.8°C
Mergaičių k.:
23.6°C
Vykinto k.:
23.5°C
4 kWh
40%
0kW
-2 kWh
4 kWh
46.8°C
Karštas iš akumuliacinių: 21.6 C
17.0°C
Garažas:


CLOSE
MENU